th +66 2 347 0613

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
ชื่อ*
นามสกุล*
Birth Date*
อีเมล*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66 2 347 0613
th

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
ชื่อ*
นามสกุล*
Birth Date*
อีเมล*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

BK 8: ซาฟารีเวิลด์ (รายปี)

0
ราคา
เริ่มต้น฿ 1,200
The tour is not available yet.

ดำเนินการจอง

บันทึกลงในรายการโปรด

Adding item to wishlist requires an account

114

Best Price Guarantee

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
ตั๋วรายปี ไม่จำกัดครั้ง
กรุงเทพฯ
รูปภาพ
รายละเอียดทัวร์

สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ อาณาจักรของเหล่าสัตว์นานาชนิด สัตว์แปลก ๆ และน่าสนใจจากทั่วโลก สัตว์หายาก และการแสดงโชว์สัตว์แสนน่ารักอีกหลายชุด สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัว ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 450 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ซาฟารีปาร์ค นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในบริบทที่เป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด, มารีนปาร์ค หรือสวนน้ำ เต็มไปด้วยสัตว์น้ำและการแสดงโชว์ต่าง ๆ  ยังมีสัตว์แปลกหาดูได้ยากอีกนานาชนิด

สถานที่ออกเดินทาง & กลับ

กรุงเทพฯ

เวลาออกเดินทาง

สามารถเข้าชมได้ไม่จำกัดครั้ง ระยะเวลา 1 ปี

แพคเกจรวม

  • ค่าเข้าชมซาฟารีเวิลด์
  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ

แพคเกจไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
รายละเอียดโปรแกรม

08.00 น.

รถรับ ณ จุดนัดหมาย เดินทางไปยัง ซาฟารีเวิลด์

  • เดินทางถึง ซาฟารีเวิลด์ เข้าชมโซน ซาฟารีปาร์ค นั่งรถชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในบริบทที่เป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชวนตื่นตาตื่นใจกับสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ ยีราฟ, ม้าลาย, นกมาราบู, นกกาบบัว, นกกระจอกเทศ, อูฐ, นิลไก, วาตูซี, กระทิง, อิมพาลา, แรดขาว, แบล็คบั๊ค ฯลฯ
  • รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุปเฟต์ ภายในซาฟารี
  • ชมโซนมารีนปาร์ค หรือ สวนน้ำ ชมการแสดงโชว์ต่าง ๆ การแสดงลิงอุรังอุตัง, การแสดงสิงโตทะเล, การแสดงสตันต์, การแสดงโลมาและวาฬขาว, การแสดงสงครามจารกรรม การแสดงนก, การแสดงช้าง และมีสวนนกมาคอว์, สวนนกฟลามิงโก, สวนแฟนซีคาร์พ, สวนจระเข้, หมีขั้วโลก และอีกมากมาย
  • เดินทางกลับ

17.30 น.

เดินทางถึงจุดนัดหมาย

แผนที่