th +66 2 347 0613

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
ชื่อ*
นามสกุล*
Birth Date*
อีเมล*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
+66 2 347 0613
th

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
ชื่อ*
นามสกุล*
Birth Date*
อีเมล*
เบอร์โทร*
ประเทศ*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

น่าน 3 วัน 2 คืน

0
ราคา
เริ่มต้น฿ 4,000
The tour is not available yet.

ดำเนินการจอง

บันทึกลงในรายการโปรด

Adding item to wishlist requires an account

56

Best Price Guarantee

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.
3 วัน 2 คืน
เข้าพัก: เข้าพักตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย. 63
น่าน
รูปภาพ
รายละเอียดทัวร์

น่าน ไปแล้วต้องไปอีกครั้ง
หลงรักในสายหมอก ความเขียวของธรรมชาติ ทุ่งนา ป่าเขา และสายหมอก เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา
เส้นทางสายธรรมชาติ นาน้อย ดอยภูคา ดอยเสมอดาว ถนนลอยฟ้า
เที่ยววัดสวย เอกลักษณ์ล้านนา เสน่ห์แดนเหนือ
ทริปส่วนตัว เดินทาง 4-6 ท่าน

สถานที่ออกเดินทาง & กลับ

เชียงใหม่

เวลาออกเดินทาง

3 วัน 2 คืน (ทริปส่วนตัว เดินทาง 4-6 ท่าน)

แพคเกจรวม

 • ที่พักรีสอร์ท 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • เฮือนภูริภัทรชัย รีสอร์ท 1 คืน / นาเกลือวิว รีสอร์ท 1 คืน
 • รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี พร้อมคนขับ ชำนาญเส้นทาง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ

แพคเกจไม่รวม

 • ค่าเดินทางมาจังหวัดน่าน (ตั๋วโดยสารเครื่องบิน/รถทัวร์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าอาหารกลางวัน อาหารค่ำ เครื่องดื่ม คนขับรถสามารถแนะนำร้านอาหารอร่อยๆ ได้

หมายเหตุ

 • เข้าพักตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย. 63
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกสนามบินน่าน –พระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย–วัดพระธาตุช้างค้ำ – นาน้อย

 • เช้าเดินทางถึงสนามบิน จังหวัดน่าน
 • คนขับรถรอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเท่านั้น หากยังเป็นพระธาตุประจําชีวิตของ คนเกิดปีเถาะ จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตํานานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ําที่ริมฝั่ง แม่น้ําน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนํามาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนําผลสมอนั้นไปแช่น้ําก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นําพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง
 • วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตรเก็บภาพตัวเมืองน่านในมุมสูง บริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 • วัดพระธาตุเจดีย์ช้างคำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน สําคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา คือเจดีย์วัดช้างล้อม
 • นำท่านเดินทางสู่อำเภอนาน้อย
 • เข้าที่พัก เฮือนภูริภัทรชัยนาน้อย รีสอร์ท (บ้านเดี่ยว) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – บ่อเกลือ

 • เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม
 • เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลาน กว้าง จนถึงสันเขาเหมาะสําหรับการพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ชมผาหัวสิงห์ เป็น หน้าผามีรูปร่างหมือนสิงโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้360 องศา
 • เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดิน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผืนดินขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่คล้าย “แพะเมืองผี” เกิดจากดินที่ตกตะกอน ทับถมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลาย และยุบตัวลง ทำให้เกิดดินรูปร่างแปลกตา เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอีกหลายล้านปี จากการกัดเซาะของน้ำ ฝน และลมตามธรรมชาติ ทำให้ดินบริเวณนี้มีรูปทรงแตกต่างกันออกไป บ้างเป็นเสาดินกลมมน บ้างเป็นเสาแหลม หรือบางส่วนก็มีลักษณะคล้ายกำแพงดินขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
 • วัดบุญยืน เป็นวัดประจำอำเภอเวียงสา มีความสำคัญต่อความมั่นคงของจังหวัดน่านมาแต่โบราณ ลักษณะรูปทรงพระอุโบสถ... หลังคาลดหลั่น ทรงม้าต่างแพร องค์พระประธาน... พระพุทธรูปปั้น ปางประทับยืน สูง 8 ศอก บานประตูไม้สัก แกะสลักรูป พระอินทร์ พระพรหม องค์พระเจดีย์ สร้างติดด้านหลังพระอุโบสถ
 • บ่อเกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือบนภูเขา การผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณ และจะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุงหลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา
 • เข้าที่พัก บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท (Terrace Bangalow) หรือเทียบเท่า

วันที่สามอุทยานแห่งชาติดอยภูคา – ชมพูภูคา – จุดชมวิว1715 – ร้านกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต

 • เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศน์ จุดเด่นของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา(Bretschneidera sinensi ) พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศ ไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียว เท่านั้นที่ประเทศไทย
 • จุดชมวิว1715 เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับนำ้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต้นสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง มีห้องน้ำสะอาดให้บริการ อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ
 • วัดภูเก็ต ชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นทุ่งนา และทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
 • ร้านกาแฟไทลื้อ สุดยอดร้านกาแฟชมวิวทุ่งนาเขียวขจี พร้อมจิบกาแฟๆ สักแก้ว
 • เดินทางสู่บ่อเกลือ ชมการผลิตเกลือสินธุ์เทา โดยกรรมวิธีการต้มในกระทะใบบัวซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน
 • ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินน่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
แผนที่